S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Česká republika zaznamenala důležité vítězství ve sporu s Diag Human ve Velké Británii

Vytvořeno: 22. 5. 2014 Poslední aktualizace: 22. 5. 2014

Obchodní soud v Londýně dnes vydal ve sporu mezi Diag Human SE a Českou republikou rozsudek, kterým zamítl veškeré uplatněné nároky Diag Human SE a vyhověl žádosti České republiky o zrušení soudního příkazu téhož soudu z roku 2011, nařizujícího na základě žádosti Diag Human SE exekuci rozhodčího nálezu ze dne 4. 8. 2008, vydaného v letité arbitráži mezi Diag Human SE a Českou republikou.

„Anglický soud dnes zamítl nároky Diag Human ve Velké Británii, uznal oprávněnost odvolání České republiky z roku 2008 a uložil  firmě Diag Human povinnost zaplatit České republice zálohu na náklady soudního řízení, které přesahují 9 milionů korun,“ uvedl k rozhodnutí ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Londýnský soud na čtyřiceti stranách obsáhlého rozsudku podrobně rozebral argumenty obou stran a ve všech směrech dospěl k závěru, že zmíněný rozhodčí nález, který Diag Human SE již několikátý rok před zahraničními soudy vydává za konečné a vykonatelné rozhodnutí, se dosud nestal ani závazným ani vykonatelným. Londýnský soud se neztotožnil s argumenty Diag Human SE a posoudil žádost České republiky z roku 2008 o přezkum zmíněného rozhodčího nálezu za platně podanou a přezkumné rozhodčí řízení za řádně zahájené a dosud neskončené.

Anglický soud je tak po soudech rakouských, švýcarských a francouzských dalším zahraničním soudem, před kterým Česká republika ve sporu s Diag Human SE uspěla.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?