S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Česká republika uspěla ve sporu s Diag Human i v Rakousku

Vytvořeno: 22. 11. 2012 Poslední aktualizace: 22. 11. 2012

Odvolací soud ve Vídni vyhověl České republice a zastavil exekuční řízení na majetek ČR v Rakousku. Česká republika dosáhla tedy dalšího úspěchu v exekučních řízeních vedených firmou  Diag Human SE v zahraničí. Tento týden jí již vyhověl francouzský soud, který zastavil exekuční řízení na majetek ČR ve Francii. 

 
Na pokyn Nejvyššího soudu posoudil odvolací soud ve Vídni otázku vykonatelnosti rozhodčího nálezu ze dne 4. srpna 2008, který prohlásil za nevykonatelný. Současně uložil společnosti Diag Human SE uhradit České republice náklady ve výši 17.552,10 EUR.
 
Rakouský odvolací soud ve svém rozhodnutí dal za pravdu argumentaci České republiky, podle které stále probíhá rozhodčí řízení. Česká republika podala v příslušné lhůtě žádost o přezkum rozhodčího nálezu. Tvrzení protistrany o tom, že žádosti o přezkum byly za Českou republiku údajně podepsány osobami k tomu neoprávněnými, posoudil odvolací soud v tomto směru jako irelevantní.  Proti rozhodnutí je možné podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu.
 
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Jste spokojeni s obsahem této stránky?