S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Česká republika se připojila k Deklaraci o vzájemné spolupráci v oblasti zdravotnictví a rozvoje mezi Čínou a státy střední a východní Evropy

Vytvořeno: 16. 6. 2015 Poslední aktualizace: 16. 6. 2015

V rámci česko-čínského summitu, který v těchto dnech probíhá v Praze, podepsal ministr zdravotnictví Deklaraci o vzájemné spolupráci v oblasti zdravotnictví a rozvoje mezi Čínou a státy střední a východní Evropy. V oblasti zdravotnictví se jedná o historicky první dokument svého druhu.

„Podpisem této deklarace pokládáme základ všestranně přínosné budoucí spolupráci v oblasti zdravotnictví, ve které se od sebe můžeme mnohé naučit. Přestože jsou naše systémy zdravotní péče značně odlišné, máme stejný cíl – poskytnout našim občanům tu nejlepší udržitelnou péči. V dnešní globálně propojené době však tohoto cíle nemůžeme dosáhnout osamoceni, a tak tímto stvrzujeme naší vzájemnou spolupráci při jeho naplňování,“ říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Zúčastněné strany v deklaraci nejprve zdůraznily, že kooperace v oblasti zdravotnictví je významnou součástí prohlubující se spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední Evropy ve všech ostatních směrech. Vyzdvižen byl také přínos budoucí integrace západní a tradiční čínské medicíny a počítá se s předáváním zkušeností v těchto oblastech pomocí stáží zdravotnických pracovníků na obou stranách. Zmíněna byla také ekonomická stránka – následky finanční krize v roce 2008 nebyly ještě úplně eliminovány, a tak je nutné podporovat zdravotnický systém ve všech zemích tak, aby zdravotní péče byla přístupná všem.

Účastníci neopomenuli ani onemocnění ebolou, které propuklo v roce 2014 v Západní Africe. Potvrdila se tak nutnost stálého rozvoje a zdokonalování stávajícího systému varování před infekčními onemocněními, které se mohou šířit za hranice. Povědomí ale musí být i o onemocněních neinfekčních. Zúčastněné strany vzaly též na vědomí Strategii tradiční medicíny WHO 2014-2023, cílem které je posílit povědomí o tradičních medicínách a jejich přínosech medicíně západní. Častější a užší by měly být také kontakty mezi zdravotnickými zařízeními v Číně a ve střední a východní Evropě a také komunikace a konzultace Číny se Světovou zdravotnickou organizací.

 

 

Účastníci se na závěr shodli, že spolupráce v oblasti zdravotnictví mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy je velmi důležitá. Vybudování vzájemných vztahů nepovede pouze ke zformování platformy pro výměnu názorů a zkušeností, ale přispěje také k širšímu rozvoji globální zdravotnické politiky. Zúčastněné strany se také shodly na pravidelných setkáváních, a to jak na úrovni zdravotnických pracovníků, tak na úrovni ministerské.

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?