Česká republika se připojí k aktivitě „Čistá péče je bezpečnější“

Vytvořeno: 23. 6. 2011 Poslední aktualizace: 23. 6. 2011

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo na období červen 2011 až duben 2012 dva nové resortní bezpečnostní cíle. Patří mezi ně bezpečná komunikace mezi osobami poskytujícími zdravotní péči a bezpečné předávání pacientů mezi pracovišti s různou intenzitou péče. Při této příležitosti se Česká republika oficiálně přihlásila k iniciativě Světové zdravotnické organizace (WHO) „Čistá péče je bezpečnější“ a zařadila se tak mezi 2/3 vyspělých členských zemí WHO, které příslib podpory v oblasti kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí již podepsaly.

 
Pravidelné vyhlašování a plnění resortních bezpečnostních cílů považuje ministerstvo zdravotnictví za zásadní systematické preventivní opatření, jehož cílem je poskytovat ve zdravotnických zařízeních bezpečnou péči – tedy péči s minimalizovaným množstvím potenciálních omylů. Mezi cíle patří bezpečná identifikace pacientů; bezpečnost při používání rizikových léčiv; prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech; prevence pádů pacientů a zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče. Jsouvyhlašovány od roku 2010 a jsou závazné pro přímo řízené organizace ministerstva a doporučující pro ostatní zdravotnická zařízení. „Všechny organizace přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví ČR úkol splnily a Resortní bezpečnostní cíle vyhlášené v roce 2010 zavedly,“ připomíná ministr zdravotnictví Leoš Heger, a dodává: „Pro další období jsme zařadili další dva cíle a zároveň se připojujeme k iniciativě WHO k celosvětovému snížení výskytu infekcí spojených se zdravotní péčí. Budeme prosazovat nejvyšší standardy praxe a chování, jež povedou ke snižování rizika infekcí spojených se zdravotní péčí.“
 
 Ministerstvo zdravotnictví zavádí systémová opatření, která vedou k zajištění vyšší bezpečnosti pacientů i kvalitě poskytované zdravotní péče, postupně. Jedním z  opatření je i vyhlášení resortních bezpečnostních cílů v rizikových oblastech, které jsou součástí Akčního plánu kvality a bezpečnosti zdravotní péče na období 2010–2012. Ten vedení ministerstva schválilo v březnu 2010. Mezi instituce, které se významně podílí na podpoře prosazování nejvyšších standardů praxe a chování v rámci péče o pacienta, patří například také Státní zdravotní ústav.
 
Světová zdravotnická organizace se v rámci programu bezpečí pacienta dlouhodobě věnuje oblasti kontroly infekcí ve zdravotnické péči, které znamenají nejen ekonomickou zátěž, ale mají často i závažný dopad na pacienty. Vítám proto aktivitu ministerstva zdravotnictví v této oblasti a jsem ráda, že se Česká republika připojuje k dalším členským zemím WHO, které spolupracují a využívají zkušenosti na mezinárodní úrovni,“ shrnuje Alena Šteflová, ředitelka české kanceláře Světové zdravotnické organizace.
 
 
 
 
 
 
Pro více informací kontaktujte:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vlastimil Sršeň, tel.: 224 972 166, e-mail: tis@mzcr.cz

Podepsaný příslib v české i anglické verzi naleznete v příloze.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?