S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Česká Národní strategie Zdraví 2020 má podporu Světové zdravotnické organizace

Vytvořeno: 23. 9. 2014 Poslední aktualizace: 23. 9. 2014

Delegace Ministerstva zdravotnictví, vedená zástupkyní hlavního hygienika ČR Jarmilou Rážovou, se v minulých dnech (15. – 18. září 2014) zúčastnila 64. zasedání Regionálního výboru Světové zdravotnické organizace (WHO) v dánské Kodani. Na plenárním vystoupení informovali zástupci českého ministerstva o stavu implementace programu Zdraví 2020, k jehož realizaci se Česká republika zavázala přijetím Národní strategie Zdraví 2020 na vládní i parlamentní úrovni.
Účelem Národní strategie je především stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Tato strategie má 16 priorit, mezi něž patří například dostatečná pohybová aktivita, správná výživa a stravovací návyky populace a bezpečnost potravin, zvládání stresu a duševní zdraví, omezování zdravotně rizikového chování, snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí nebo třeba lepší zvládání infekčních onemocnění. Průřezovými tématy jsou mj. zdravotní gramotnost, snižování nerovností ve zdraví či podpora zdraví během celého života. Nad tématy Národní strategie se v současné době již intenzivně schází pracovní skupiny a podrobně rozpracovávají akční plány, které by měly být připravené do konce roku 2015.

Součástí kodaňské návštěvy bylo také bilaterální jednání zástupkyně hlavního hygienika ČR s regionální ředitelkou evropské úřadovny Světové zdravotnické organizace Zsuzsannou Jakab.
“Při osobním setkání jsme paní ředitelce předali českou Národní strategii, velmi si přitom vážíme její osobní podpory i podpory orgánů Světové zdravotnické organizace při začleňování strategie do našeho českého prostředí,“ uvedla po setkání Jarmila Rážová.

Dalším tématem společného jednání byla dlouhodobá snaha Perinatologického centra Ústavu pro péči o matku a dítě  (ÚPMD) v Praze – Podolí  o statut Spolupracujícího centra WHO. Tuto snahu podpořil osobním dopisem paní ředitelce Jakab ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, stejně jako ředitelka kanceláře WHO v ČR Alena Šteflová, která se kodaňské schůzky osobně zúčastnila. Zsuzsanna Jakab vyjádřila této snaze podporu a pověřila své spolupracovníky, aby českou protistranu podrobně informovali o konkrétních podmínkách a postupu procesu designace. Perinatologické centrum ÚPMD již bylo Spolupracujícím centrum WHO v letech 1988 až 2008. Aktuálně má statut Spolupracujícího centra WHO v ČR Státní zdravotní ústav pro oblast pracovního lékařství.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?