Ceny ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče a za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením získali Alena Goisová a Pavel Biskup

Vytvořeno: 6. 12. 2023 Poslední aktualizace: 7. 12. 2023

U příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, který si každoročně připomínáme 3. prosince, udělil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek již tradičně ve Španělském sále Pražského hradu ocenění dvěma významným osobnostem. Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče získala dlouholetá ředitelka Domova Dědina ve východočeském Opočně Alena Goisová. Pavel Biskup, ředitel středočeského Dětského centra Chocerady – centra komplexní péče, pak obdržel Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Alena Goisová a Pavel Biskup s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem.“Dnes si připomínáme, že zdraví není samozřejmost a že někteří z nás mají mnohem složitější osud než ostatní. V našem světě ovšem existují i jedinci, kteří věnují svůj čas a energii těm, kteří neměli to štěstí a dlouhé roky nebo i celý život se potýkají s komplikovanými zdravotními potížemi. Tito obětaví lidé si zaslouží veřejné díky, protože právě oni činí naši společnost sociální, civilizovanou a humánní. Oběma oceněným tímto z celého srdce gratuluji a děkuji,” řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Mgr. Alena Goisová vystudovala obor sociální práce na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. V sociální oblasti, konkrétně právě v Domově Dědina, působí od roku 1989 doposud, od června 1994 jako ředitelka této organizace. Dlouhodobě ovlivňuje kvalitu sociálních služeb také jako odborná poradkyně a konzultantka v rámci projektů zaměřených na podporu rozvoje dostupnosti, kvality, deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb. 

Alena Goisová přebírá ocenění od ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Pod vedením Aleny Goisové tak v průběhu tří desítek let došlo k výraznému rozšíření kapacit a služeb do mnoha dalších měst Královéhradeckého kraje, od října letošního roku je v provozu nové středisko služby domova pro osoby se zdravotním postižením v Hradci Králové. Při řízení služeb klade Alena Goisová důraz na podporu zapojování uživatelů do běžného každodenního života, komunity a uplatnění principu normality, aby uživatelům služeb, lidem s intelektovým a kombinovaným postižením, případně duševním onemocněním, bylo umožněno vést maximálně možný nezávislý život srovnatelný s vrstevníky, a to s důrazem na podporu psychické a fyzické soběstačnosti a samostatnosti uživatelů.

MUDr. Pavel Biskup celý svůj profesní život zasvětil pomoci dětem se zdravotním znevýhodněním, jejich blízkým a „modernizaci“ poskytovaných služeb. Od roku 1992 působil jako ředitel Dětského centra ve Strančicích (dětský domov pro děti do 3 let věku), které se později přestěhovalo do Chocerad a bylo transformováno na 

Pavel Biskup přebírá ocenění od ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Dětské centrum Chocerady – centrum komplexní péče. Vzhledem ke specializaci na děti s vážným zdravotním postižením, zaměřením na přímou podporu rodin a také díky nadstandardní vybavenosti odborným personálem, zajišťuje v současnosti toto centrum rozsáhlou škálu zdravotních i sociálních služeb, čímž poskytuje jak individualizovanou, tak komplexní podporu těmto rodinám. Díky neúnavné energii a odhodlání Pavla Biskupa je dětské centrum neustále živou, vstřícnou organizací, která reaguje na měnící se potřeby dětských pacientů, jejich blízkých i proměny v přístupu k sociálním a zdravotním službám, ke kterým v průběhu času dochází.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?