S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením letos obdržela lektorka Vojtovy metody

Vytvořeno: 15. 12. 2020 Poslední aktualizace: 16. 12. 2020

Ministr zdravotnictví Jan Blatný ocenil dne 15. prosince 2020 fyzioterapeutku a mezinárodní lektorku Vojtovy metody Marcelu Klemovou u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením. Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením předal náměstek pro zdravotní péči Aleksi Šedo v komorní atmosféře na Ministerstvu zdravotnictví. 

Zvláště v této nelehké době je velmi důležité, abychom k sobě byli vnímaví, pozorní a pomáhali jeden druhému. Každý, kdo svůj život zasvětí pomoci pro druhé si zaslouží být jmenován. Oceňuji paní Marcelu za její celoživotní přínos v oblasti Vojtovy metody. Právem si zaslouží, aby se o jejím životním příběhu dozvěděla široká veřejnost,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný.  

Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením získává osobnost, která se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v České republice. Letos si tuto cenu převzala Marcela Klemová, která je uznávanou osobností v oboru fyzioterapie. Svojí prací pomohla ke zlepšení zdravotního stavu a k výraznému zvýšení kvality života tisíců dětí i dospělých pacientů nejenom s centrální poruchou hybnosti.

Od začátku 60. let stála po boku profesora MUDr. Václava Vojty, spolupracovala na vzniku metody reflexní lokomoce v lázních Železnice a později na poliklinice na Karlově náměstí v Praze. MUDr. Václav Vojta, po odchodu do Německa v r. 1969, pověřil paní Marcelu Klemovou, aby předávala nové poznatky, které v průběhu dalších let se svým týmem v Německu do metody přinesl. Vojtovou metodou reflexní lokomoce pomohla Marcela Klemová se svými spolupracovníky za 50 let tisícům dětí s pohybovým postižením. Nezastupitelná je její práce také s rodiči, kteří se stali díky jejímu vedení aktivními činiteli. V této náročné práci zůstala v letech 1969 až 1989 v Čechách osamocena. Přesto se nevzdala v době, která byla k této metodě kritická. Přednášela na konferencích a odborných seminářích. Iniciovala vznik Československé rehabilitační společnosti Dr. Vojty v roce 1991 a stála u zrodu výukového pracoviště Vojtovy metody nejdříve v Praze a později v Olomouci.

Oceněná Marcela Klemová obdržela čestnou plaketu a peněžní odměnu ve výši 40 000 korun.  


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Barbora Peterová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, e-mail: tisk@mzcr.cz

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?