Cenu Makropulos získala Charita Ostrava

Vytvořeno: 2. 10. 2015 Poslední aktualizace: 2. 10. 2015

Již tradičně se v první říjnový večer v Národním divadle v Praze uskutečnilo předávání Ceny Makropulos za péči o seniory, které každý rok pořádá občanské sdružení  Život 90. Cenu Makropulos představitelům Charity Ostrava předala náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová. Na slavnostní ceremoniál navázalo benefiční představení Strakonický dudák od Josefa Kajetána Tyla.

Letošní ocenění získala Charita Ostrava za mimořádný přínos v oblasti zdravotních a sociálních služeb. Mimořádný přínos spočívá v provázání zdravotních a sociálních služeb pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením, ale také jejich rodinných příslušníků z ostravského regionu. Jejich Komunitní centrum pro seniory přispívá k navázání nových sociálních vazeb, ke snížení osamělosti, udržení soběstačnosti a samostatnosti, odstraňuje izolaci a tím podporuje setrvání seniorů v domácím prostředí. Rodinám pak pomáhají další služby, např. Pečovatelská služba, Domácí ošetřovatelská služba, Denní centrum pro seniory nebo Odlehčovací služba.

„Prodloužení lidského života představuje pro české zdravotnictví nesporný úspěch, to však nestačí. Je nutné vytvářet podmínky pro to, aby přidaná léta, o která dnešní senioři žijí déle, byla také kvalitní a právě o takový výsledek se snaží i letošní vítěz Ceny Makropulos“, řekla při předávání ceny náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

Cena Makropulos, inspirovaná divadelní hrou Karla Čapka Věc Makropulos, tak představuje i poselství o snaze všech, kteří se věnují péči o naše zdraví a tím se také významně podílejí nejen na prodloužení nejen délky, ale i na zvýšení kvality lidského života. Vybrané projekty z oblasti zdravotně sociální péče mohou díky tomuto ocenění získat mimo jiné i potřebnou publicitu, která pak v praxi pomáhá bořit mýty a stereotypy v přístupu ke stáří.

 


Cenu Makropulos představitelům Charity Ostrava předala náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

 


                    Cenu Makropulos převzal ředitel chratity Ostrava pan Martin Pražák.

 


                     Benefiční představení Strakonický dudák od Josefa Kajetána Tyla.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 604
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?