Cenu Makropulos za péči o seniory získala obec Křižánky

Vytvořeno: 6. 10. 2016 Poslední aktualizace: 6. 10. 2016

U příležitosti připomínky Mezinárodního dne seniorů se ve středu 5. října 2016 v Národním divadle v Praze uskutečnilo předávání výroční ceny ministra zdravotnictví – Ceny Makropulos za rok 2016. Představitelům vítězné obce Křižánky předal ocenění náměstek ministra zdravotnictví Tom Philipp. Na slavnostní ceremoniál poté navázalo benefiční představení hudební show V rytmu swingu buší srdce mé.

Letošní Cenu Makropulos získaly Křižánky. Tato obec na Vysočině se kvalitou života seniorské populace ve městě a zapojením seniorů do komunitního života zabývá dlouhodobě. Příkladem aktivit je každoročně pořádaná Univerzita třetího věku, která pomáhá seniorům v rozšiřování jejich možností a pozitivně přispívá k aktivnímu životu. Celkový systém péče o kvalitu života starší generace obyvatel je na úrovni České republiky u obce s necelými čtyřmi sty obyvateli velmi ojedinělý. Ukázkové výsledky obce Křižánky v seniorské problematice uznávají města, obce a regiony po celé republice. 
 


 

„Osobně považuji péči o starší spoluobčany za velmi důležitou a pozornosti hodnou, a to nejen proto, že senioři jsou nejrychleji rostoucí populační skupinou v naší zemi. Naše věda a naše velmi civilizovaná medicína dokáže velmi významně prodloužit délku života, nicméně nejdůležitější není samotná jeho délka, ale především kvalita. Proto dnes s radostí a s úctou oceňujeme projekt, který se nejvýrazněji zasloužil o zkvalitnění života seniorů, který jim umožňuje naplnit nádobu života jim vyměřeného prožitky co nejhodnotnějšími,“ řekl při předávání ceny náměstek ministra zdravotnictví Tom Philipp.

Cena Makropulos, inspirovaná divadelní hrou Karla Čapka Věc Makropulos, tak představuje i poselství o snaze všech, kteří se věnují péči o naše zdraví a tím se také významně podílejí nejen na prodloužení nejen délky, ale i na zvýšení kvality lidského života. Vybrané projekty z oblasti zdravotně sociální péče mohou díky tomuto ocenění získat mimo jiné i potřebnou publicitu, která pak v praxi pomáhá bořit mýty a stereotypy v přístupu ke stáří.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?