S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Cena Makropulos 2009

Vytvořeno: 6. 8. 2009 Poslední aktualizace: 6. 8. 2009

Cena Makropulos 2009

Ministryně zdravotnictví udělí v roce 2009 u příležitosti Mezinárodního dne seniorů Cenu Makropulos. Cena je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která  domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let.

V posledních desetiletích se v České republice prodlužuje střední délka života, což vede k rozsáhlým demografickým změnám. Přibývá zejména lidí, kteří se  díky zkvalitnění zdravotních služeb, dostupnosti moderních léků a léčebných postupů dožívají vyššího věku, než  bylo možné v minulosti.

Ministerstvo zdravotnictví chce zřízením této ceny stimulovat rozvoj nových zdravotně sociálních služeb určených seniorům a současně pomáhat  touto cestou měnit i stereotypy v přístupu ke stáří.

Cena Makropulos proto bude udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů  v České republice. Může být udělena obci nebo městu České republiky nebo nestátní neziskové organizaci. Cena není určena pro fyzické osoby.

Návrhy na udělení ceny  mohou dle nařízení vlády ČR ze dne 22. srpna 2007 č. 924 podávat fyzické a  právnické osoby. Na Ministerstvo zdravotnictví je možno zasílat návrhy na udělení Ceny Makropulos za rok 2009. Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně.

Pokud je navrhovatelem fyzická osoba, musí návrh obsahovat jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu navrhovatele, pokud je navrhovatelem  právnická osoba, musí návrh obsahovat její název a sídlo. Dále musí návrh obsahovat    název právnické osoby, která realizuje projekt navržený k udělení ceny, adresu místa, kde je projekt uskutečňován a  zdůvodnění návrhu.

Návrhy přijímá do 30. srpna 2009 Odbor zdravotně sociálních služeb Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?