S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Byla udělena cena Makropulos za rok 2010

Vytvořeno: 4. 10. 2010 Poslední aktualizace: 4. 10. 2010

1. října proběhlo v Národním divadle benefiční představení opery Rusalka. Pod záštitou první dámy České republiky Livie Klausové ho organizovalo sdružení Život 90 ve spolupráci s Národním divadlem. Výtěžek z představení bude tentokrát použit na provoz krizové a poradenské linky Senior telefon.
 
 
Cenu Makropulos za rok 2010 osobně udělil ministr zdravotnictví Leoš Heger, domovu sv. Karla Boromejského.
 
Název ceny je inspirován divadelní hrou Karla Čapka, jejíž závěr je možno chápat i tak, že samo prodloužení lidského života nestačí, pokud není současně zajištěna jeho kvalita. Cena s tímto názvem tak představuje poselství rezortu, který se významně podílí na prodloužení lidského života v ČR všem, kteří mohou přispět k jeho kvalitě.
Samotné prodloužení lidského života představuje pro zdravotnictví nesporný,  kvantitativní úspěch. To však samo o sobě nestačí, je nutné vytvářet podmínky pro to, aby přidaná léta, o která dnešní senioři žijí déle, byla také kvalitní. Vytvoření systému zdravého stárnutí není možné bez spolupráce, která samozřejmě přesahuje hranice zdravotnictví. Proto Ministerstvo zdravotnictví chce pomáhat  touto cestou měnit stereotypy v přístupu ke stáří a stimulovat rozvoj nových zdravotně sociálních služeb určených seniorům.


 


 


Cena1.JPG


Cena2.JPG


Cena3.JPG



 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166 Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?