Brněnské nemocnice získaly nové ředitele

Vytvořeno: 10. 6. 2008 Poslední aktualizace: 10. 6. 2008

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek ke dni  10. června 2008 odvolal z funkce ředitelku Fakultní nemocnice u Svaté Anny MUDr. Vladimíru Danihelkovou a ředitele Masarykova onkologického ústavu v Brně profesora MUDr. Rostislava Vyzulu, CSc.


 


Hlavním důvodem odvolání ředitelky Fakultní nemocnice u Svaté Anny MUDr. Vladimíry Danihelkové je skutečnost, že se jí nepodařilo provést potřebné stabilizační a restrukturalizační kroky a to jak v hospodaření nemocnice (nemocnice stále hospodaří se ztrátou), tak i v personálním obsazení jejího vedení. Ministr také nebyl spokojen s naplňováním schválené strategie rozvoje tohoto významného zdravotnického zařízení.


 


Vedením fakultní nemocnice pověřil ministr ing. Petra Košku, MBA, který dosud působí jako výkonný ředitel ve FN Brno. „Nově pověřený ředitel FN u Svaté Anny má za úkol stabilizovat nemocnici, provést potřebné restrukturalizační změny a pokračovat v hlavním strategickém cíli nemocnice – realizaci projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu,“ uvedl ministr zdravotnictví Tomáš Julínek.


 


Ministr  zdravotnictví se rozhodl k manažerské a organizační změně v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) v souvislosti s plánovanou koncentrací a reorganizací onkologické péče na území města Brna a Jihomoravského regionu. S ohledem na tento záměr jmenoval novým ředitelem MOÚ profesora MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc., dosavadního přednostu Interní hematoonkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno a předsedu České onkologické společnosti JEP. Současně odvolal z funkce dosavadního ředitele profesora MUDr. Rostislava Vyzulu, CSc.


Ministr si váží odborných výsledků, kterých ústav pod vedením profesora Vyzuly dosáhl, a proto by přivítal dohodu nového ředitele prof. Vorlíčka s prof. Vyzulou na spolupráci v rámci MOÚ, kde bude prof. Vyzula řídit Kliniku komplexní onkologické péče.


 „Profesor Vorlíček je zárukou pokračování vysoké odborné úrovně ústavu a zároveň garantem lepší organizace onkologické péče na území města Brna a Jihomoravského regionu,“ shrnuje Tomáš Julínek.


 


Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166


Mgr. Tomáš Cikrt, e-mail: tis@mzcr.cz


 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?