Adam Vojtěch: Vozíky i berle zůstanou dostupné

Vytvořeno: 29. 3. 2018 Poslední aktualizace: 29. 3. 2018

Datum vydání: 29. 3. 2018
Zdroj: Právo
Autor: Adam Vojtěch


Když v polovině roku 2017 rozhodl Ústavní soud o návrhu skupiny senátorek a senátorů tak, že zrušil podstatnou část pravidel stanovující úhrady zdravotních pomůcek ze zdravotního pojištění, zdálo se, že rok a půl na přípravu nového zákona je dostatečně dlouhá doba. Bohužel během prvních šesti měsíců se toho moc neudálo, neboť náprava žalostné situace v úhradách zdravotnických prostředků rozhodně nepatřila mezi hlavní priority bývalého vedení ministerstva zdravotnictví. A to i přes hrozbu toho, že by od ledna 2019 začal naprostý chaos. Jenom zdravotní pojišťovny vyčíslily případný dopad absence pravidel růstem nákladů až dvě miliardy korun ročně. A co hůř, u velké části zdravotních pomůcek, jako jsou vozíky, berle či chodítka, by razantně vzrostla i spoluúčast pacientů, což je u některých sociálně ohrožených skupin jen těžko představitelné. Byla to proto moje priorita od prvního dne v úřadu. A zvládli jsme to. V pátek jsme návrh novely odeslali ostatním resortům k připomínkám. Práce na této regulaci byla unikátní. Za stůl zasedli zástupci ministerstva, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, zdravotních pojišťoven, odborných společností, profesních komor, pacientských organizací a průmyslových asociací. Vzhledem k tomu, že nad všemi visel pomyslný Damoklův meč, jednání byla velmi konstruktivní. Celá koncepce nové regulace byla detailně prodiskutována všemi stranami v rekordním čase jednoho měsíce. Významně byly do přípravy zapojeny také pacientské organizace, protože právě na pacienty mají nová pravidla největší dopad. A to významně pozitivní! Nové zdravotnické prostředky totiž budou zařazovány do systému úhrad každý měsíc, a nikoli jen jednou za půl roku, jako je tomu dnes. Kromě toho prakticky všechny položky, které jsou dnes hrazeny ve výši 75 procent z ceny, protože nemají v zákoně vlastní úhradovou skupinu, budou doplněny a pacienti tak mohou dosáhnout na jejich plnou úhradu. Cílem nových pravidel je zakotvení konkrétního nároku pacienta přímo v zákoně tak, aby to bylo jasné a maximálně transparentní. Novela také umožní pružně reagovat na vstup nových produktů na trh, nebude tedy docházet k navýšení nákladů pacienta ani systému zdravotního pojištění. V neposlední řadě samotné zařazování zdravotnických prostředků do úhradových skupin bude velmi nenáročné. Ačkoliv naše výchozí pozice nebyla vůbec ideální, protože na ministerstvu před mým nástupem nebyl napsán jediný paragraf, díky věcnému přístupu všech zainteresovaných stran jsme to zvládli včas. Teď si držme palce, aby i zákonodárci byli stejně konstruktivní a nepřipustili dramatický scénář, který nám od příštího roku hrozí.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?