Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 16. 12. 2021

Vytvořeno: 17. 12. 2021 Poslední aktualizace: 23. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 16. 12. 2021 (20:00) vykázáno 14 747 053 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 763 401 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 541 870 osob očkování dokončeno, u 1 842 915 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6%, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2%, senioři 80+ 6,5%, senioři 70-79 let 15,7%, senioři 60-69 let 16,0%, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,3%, pracovníci ve školství 2,5%, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,8%, osoby 50-59 let 11,1%, osoby 40-49 let 13,4%, osoby 30-39 let 9,6% a ostatní do 30 let 13,3%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 16. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 402 449 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 89,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 391 593 osob ve věku 80 a více let (87,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 342 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 4 879 osob (1,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 407 670 osob (91,1%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 16. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 933 045 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 89,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 917 965 osob ve věku 70-79 let (88,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 699 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 5 651 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 939 395 osob (90,5%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 16. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 562 121 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 83,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 553 169 osob ve věku 65–69 let (82,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 526 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 749 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 564 396 osob (83,9%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 16. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 486 838 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 77,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 477 923 osob ve věku 60–64 let (76,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 662 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 031 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 488 531 osob (78,1%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 16. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 513 643 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 76,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 503 052 osob ve věku 55–59 let (75,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 958 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 223 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 515 824 osob (77,0%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 16. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 523 485 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 75,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 511 805 osob ve věku 50–54 let (74,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 159 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 1 529 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 526 173 osob (76,1%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 16. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 662 548 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 75,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 646 468 osob ve věku 45–49 let (73,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 864 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 2 265 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 666 677 osob (75,5%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 16. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 606 092 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 588 284 osob ve věku 40–44 let (65,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 413 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 2 824 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 611 329 osob (68,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 16. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 476 436 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 63,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 456 307 osob ve věku 35–39 let (60,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 149 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 3 451 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 483 036 osob (64,1%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 16. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 437 650 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 60,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 414 268 osob ve věku 30–34 let (57,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 812 osob (0,5%) má rezervaci termínu očkování a 4 009 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 445 471 osob (62,0%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 16. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 950 542 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 64,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 896 355 osob ve věku 16–29 let (60,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 696 osob (0,7%) má rezervaci termínu očkování a 10 882 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 971 120 osob (65,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 16. 12. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 208 548 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 45,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 184 679 osob ve věku 12–15 let (40,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 980 osob (1,5%) má rezervaci termínu očkování a 4 345 osob (1,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 219 873 osob (48,2%) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 763 401 osob (63,2% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 541 870 osob (61,1%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 45 020 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 50 195 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 858 616 osob (64,1%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 763 397 osob starších 12 let, což je 72,5% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 541 868 osob (70,1% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 554 849 osob starších 16 let, což je 73,8% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 357 189 osob (71,6% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 427 164 osob starších 18 let, což je 74,0% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 238 252 osob (71,8% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 338 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 2 087 406 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?