S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Tiskopisy formulářů podle zákona o prekursorech drog (vyhláška č. 54/2014 Sb.)

Vytvořeno: 27. 8. 2020 Poslední aktualizace: 3. 8. 2022
Tiskopis 1 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ LICENCE k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1;
samostatná vnitřní strana žádosti
 
Tiskopis 2 – ŹÁDOST O VYDÁNÍ ZVLÁŠTNÍ LICENCE k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1;
samostatná vnitřní strana žádosti
 
Tiskopis 3 – ŽÁDOST O ZMĚNU LICENCE nebo ZVLÁŠTNÍ LICENCE k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1
 
Tiskopis 4 – ŽÁDOST O REGISTRACI nebo ŽÁDOST O ZVLÁŠTNÍ REGISTRACI k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3; samostatná vnitřní strana žádosti
 
Tiskopis 5 – OZNÁMENÍ ZMĚNY V REGISTRAČNÍCH ÚDAJÍCH
 
Tiskopis 6 – OZNÁMENÍ O ČINNOSTI s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 nebo s výchozí a pomocnou látkou
 
Tiskopis 7a – ŽÁDOST O VÝVOZNÍ POVOLENÍ k vývozu uvedené látky kategorie 1

Tiskopis 7b – ŽÁDOST O VÝVOZNÍ POVOLENÍ k vývozu uvedené látky kategorie 2 a 3

Tiskopis 8 – ŽÁDOST O DOVOZNÍ POVOLENÍ k dovozu uvedené látky kategorie 1
 
Tiskopis 9 – HLÁŠENÍ O VÝVOZU A DOVOZU uvedených látek kategorie 1, 2 nebo 3;
samostatná vnitřní strana hlášení
 
Tiskopis 10 – ODHAD DOVOZU NEBO VÝROBY uvedených látek kategorie 1;
 
Tiskopis 11 – PROTOKOL O ZNEŠKODNĚNÍ uvedené látky kategorie 1 nebo odpadu je obsahujícího;
samostatná vnitřní strana protokolu
 
Tiskopis 12 – HLÁŠENÍ O NADLIMITNÍCH MNOŽSTVÍCH vybraných uvedených látek kategorie 1 nebo 2;
                      samostatná vnitřní strana hlášení
 
Tiskopis 13 – POSKYTNUTÍ SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ O ČINNOSTI s uvedenými látkami kategorie 1;
 
Tiskopis 14 – POSKYTNUTÍ SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ o činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 a POSKYTNUTÍ SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ o dovozu, vývozu a zprostředkování uvedených látek kategorie 2 nebo 3
Metodika zpracování hlášení o činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 a POSKYTNUTÍ SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ o dovozu, vývozu a zprostředkování uvedených látek kategorie 2 nebo 3 (Roční hlášení)
 
Tiskopis 15 – ŽÁDOST O REGISTRACI k dodání výchozích nebo pomocných látek na trh;
samostatná vnitřní strana žádosti
 
Tiskopis 16 – HLÁŠENÍ O MNOŽSTVÍ DODANÝCH VÝCHOZÍCH A POMOCNÝCH LÁTEK
 
 
Tiskopis 17 – PROHLÁŠENÍ ODBĚRATELE výchozí nebo pomocné látky
 
Tiskopis 18 – DOKLAD O JMENOVÁNÍ odpovědné nebo kontaktní osoby
 
Tiskopis 19 – DOKLAD O JMENOVÁNÍ zástupce odpovědné nebo kontaktní osoby
 
Tiskopis 20 – DOKLAD O JMENOVÁNÍ odpovědné osoby pro poskytovatele lékárenské péče