S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Tiskopisy formulářů podle zákona o prekursorech drog (vyhláška č. 54/2014 Sb.)

Vytvořeno: 16. 4. 2014 Poslední aktualizace: 27. 8. 2020
Tiskopis 1 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ LICENCE k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1;
samostatná vnitřní strana žádosti
 
Tiskopis 2 – ŹÁDOST O VYDÁNÍ ZVLÁŠTNÍ LICENCE k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1;
samostatná vnitřní strana žádosti
 
Tiskopis 3 – ŽÁDOST O ZMĚNU LICENCE nebo ZVLÁŠTNÍ LICENCE k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1
 
Tiskopis 4 – ŽÁDOST O REGISTRACI nebo ŽÁDOST O ZVLÁŠTNÍ REGISTRACI k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3; samostatná vnitřní strana žádosti
 
Tiskopis 5 – OZNÁMENÍ ZMĚNY V REGISTRAČNÍCH ÚDAJÍCH
 
Tiskopis 6 – OZNÁMENÍ O ČINNOSTI s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 nebo s výchozí a pomocnou látkou
 
Tiskopis 7a – ŽÁDOST O VÝVOZNÍ POVOLENÍ k vývozu uvedené látky kategorie 1

Tiskopis 7b – ŽÁDOST O VÝVOZNÍ POVOLENÍ k vývozu uvedené látky kategorie 2 a 3

Tiskopis 8 – ŽÁDOST O DOVOZNÍ POVOLENÍ k dovozu uvedené látky kategorie 1
 
Tiskopis 9 – HLÁŠENÍ O VÝVOZU A DOVOZU uvedených látek kategorie 1, 2 nebo 3;
samostatná vnitřní strana hlášení
 
Tiskopis 10 – ODHAD DOVOZU NEBO VÝROBY uvedených látek kategorie 1;
 
Tiskopis 11 – PROTOKOL O ZNEŠKODNĚNÍ uvedené látky kategorie 1 nebo odpadu je obsahujícího;
samostatná vnitřní strana protokolu
 
Tiskopis 12 – HLÁŠENÍ O NADLIMITNÍCH MNOŽSTVÍCH vybraných uvedených látek kategorie 1 nebo 2;
                      samostatná vnitřní strana hlášení
 
Tiskopis 13 – POSKYTNUTÍ SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ O ČINNOSTI s uvedenými látkami kategorie 1;
 
Tiskopis 14 – POSKYTNUTÍ SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ o činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 a POSKYTNUTÍ SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ o dovozu, vývozu a zprostředkování uvedených látek kategorie 2 nebo 3
Metodika zpracování hlášení o činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 a POSKYTNUTÍ SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ o dovozu, vývozu a zprostředkování uvedených látek kategorie 2 nebo 3 (Roční hlášení)
 
Tiskopis 15 – ŽÁDOST O REGISTRACI k dodání výchozích nebo pomocných látek na trh;
samostatná vnitřní strana žádosti
 
Tiskopis 16 – HLÁŠENÍ O MNOŽSTVÍ DODANÝCH VÝCHOZÍCH A POMOCNÝCH LÁTEK
 
 
Tiskopis 17 – PROHLÁŠENÍ ODBĚRATELE výchozí nebo pomocné látky
 
Tiskopis 18 – DOKLAD O JMENOVÁNÍ odpovědné nebo kontaktní osoby
 
Tiskopis 19 – DOKLAD O JMENOVÁNÍ zástupce odpovědné nebo kontaktní osoby
 
Tiskopis 20 – DOKLAD O JMENOVÁNÍ odpovědné osoby pro poskytovatele lékárenské péče
 

Přílohy

Typ souboru: pdf
Licence_ext.pdf (62,82 KB)
Typ souboru: pdf
Příjem_ČR.pdf (66,40 KB)
Typ souboru: pdf
Příjem_EU.pdf (66,20 KB)
Typ souboru: pdf
Výdej_ČR.pdf (66,68 KB)
Typ souboru: pdf
Výdej_EU.pdf (65,97 KB)
Typ souboru: pdf
Výdej_vývoz.pdf (65,98 KB)
Typ souboru: pdf
Výroba.pdf (49,48 KB)
Typ souboru: pdf
Vývoz.pdf (233,58 KB)
Typ souboru: pdf
1.Licence.pdf (524,38 KB)
Typ souboru: pdf
4.Registarce.pdf (346,25 KB)
Typ souboru: pdf
8.Dovoz.pdf (309,08 KB)