S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Tiskopisy formulářů podle zákona o návykových látkách (vyhláška č. 53/2014 Sb.)

Vytvořeno: 15. 4. 2014 Poslední aktualizace: 11. 11. 2020
Tiskopis 1 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ k zacházení s návykovými látkami a přípravky;
samostatná vnitřní strana žádosti
 

Tiskopis 2 – ŽÁDOST O ZMĚNU POVOLENÍ k zacházení s návykovými látkami a přípravky (pouze změna odpovědné osoby)

Tiskopis 3 – ŽÁDOST O ZRUŠENÍ POVOLENÍ k zacházení s návykovými látkami a přípravky

Tiskopis 4 – ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími;
samostatná vnitřní strana žádosti
 

Tiskopis 5 – ŽÁDOST O ZMĚNU ÚDAJŮ UVEDENÝCH V ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími

Tiskopis 6 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K DOVOZU návykových látek a přípravků

Tiskopis 7 – ODHAD DOVOZU / DODATEK K ODHADU DOVOZU návykových látek a přípravků;
samostatná vnitřní strana odhadu
 

Tiskopis 8 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K VÝVOZU návykových látek a přípravků

Tiskopis 9 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K VÝVOZU MAKOVINY

Tiskopis 10 – ODHAD VÝROBY / DODATEK K ODHADU VÝROBY návykových látek a přípravků;
samostatná vnitřní strana odhadu
 
Tiskopis 11 – MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném DOVOZU návykových látek a přípravků;
samostatná vnitřní strana hlášení
 
Tiskopis 12 – MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném VÝVOZU návykových látek a přípravků;
samostatná vnitřní strana hlášení
 

Tiskopis 13 – ČTVRTLETNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném DOVOZU makoviny

Tiskopis 14 – ČTVRTLETNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném VÝVOZU makoviny

Tiskopis 15 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob – SOUHRN

Tiskopis 16 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob – Příloha SOUHRNU č. I PŘÍJEM OD DODAVATELŮ V TUZEMSKU

Tiskopis 17 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob – Příloha SOUHRNU č. II VÝDEJ ODBĚRATELŮM V TUZEMSKU (mimo lékáren)

Tiskopis 18 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob – Příloha SOUHRNU č. III DETAIL VÝROBY

Tiskopis 19 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob – Příloha SOUHRNU č. IV VÝDEJ VLASTNÍMU PODNIKU

Tiskopis 20 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob – Příloha SOUHRNU č. V DETAIL STAVŮ ZÁSOB

Tiskopis 21 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě a spotřebě návykových látek a přípravků, o zneškodnění, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob – Příloha SOUHRNU č. VI ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ A PŘEBYTEČNÝCH A NEPOUŽITELNÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

Tiskopis 22 – ODHAD PĚSTOVÁNÍ/ DODATEK K ODHADU PĚSTOVÁNÍ konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti

Tiskopis 23 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti – SOUHRN

Tiskopis 24 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti – Příloha SOUHRNU č. I PŘÍJEM OD DODAVATELŮ

Tiskopis 25 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti – Příloha SOUHRNU č. II DETAIL PĚSTOVÁNÍ

Tiskopis 26 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti – Příloha SOUHRNU č. III VÝDEJ ODBĚRATELŮM

Tiskopis 27 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti – Příloha SOUHRNU č. IV DETAIL ZPRACOVÁNÍ

Tiskopis 28 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování konopí pro výzkumné účely, pro šlechtění nových odrůd a pro zachování genetické rozmanitosti – Příloha SOUHRNU č. V DETAIL ZNEŠKODŇOVÁNÍ

Tiskopis 29 – OSETÉ PLOCHY A JEJICH ODHAD pěstování máku setého a konopí

Tiskopis 30 – ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování máku setého a konopí

Tiskopis 31 – OZNÁMENÍ O USTANOVENÍ DO FUNKCE ZÁSTUPCE ODPOVĚDNÉ OSOBY

Tiskopis 32 – ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K DOVOZU MAKOVINY

Tiskopis 33 – USTANOVENÍ DO FUNKCE ODPOVĚDNÉ OSOBY

Přílohy