Testování imobilních pacientů a očkování osob s omezenou svéprávností

Vytvořeno: 12. 12. 2023 Poslední aktualizace: 18. 12. 2023

Osoby, které nemají možnost dopravit se k odběrovým místům k provedení testu (metodou PCR či POC antigen) z důvodu snížené schopnosti pohybu, orientace nebo nepříznivého zdravotního stavu, musí o této skutečnosti informovat svého praktického lékaře. Praktický lékař poté může odběr provést sám v místě bydliště takové osoby v rámci tzv. návštěvní služby. 

Při očkování proti onemocnění covid-19, platí ohledně schvalování souhlasu s očkováním naprosto stejná pravidla, jako u jakéhokoli jiného očkování. 

Opatrovníkům a opatrovnickým radám, kteří si nejsou jisti správným postupem, doporučujeme k zvýšení informovanosti například infografiku Kanceláře veřejného ochránce práv k očkování klientů s omezenou svéprávností v pobytových sociálních službách.

Veřejný ochránce práv vydal také doporučení věnující se klientům s  jiným podpůrným opatřením (nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti, ustanovení opatrovníka bez omezení svéprávností) či klientům bez podpůrného opatření, kteří nejsou schopni udělit souhlas.