S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Termín a pokyny pro předávání údajů o smluvním výzkumu do IS VaVaI

Vytvořeno: 27. 1. 2017 Poslední aktualizace: 27. 1. 2017

Dne 26. ledna 2017 byl zahájen sběr údajů o smluvním výzkumu SMV2016. V dodavatelské struktuře SMV16 je možné předávat údaje o smluvním výzkumu pouze prostřednictvím poskytovatele institucionální podpory (dle § 4 odst. 2 písm. a zákona č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Tímto poskytovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje termín pro předání dat od příjemců do:

15. března 2017

Ministerstvo zdravotnictví bude na základě předchozích dohod při zpracování podkladů i nadále úzce spolupracovat s Národní lékařskou knihovnou. Kontaktní osobou je Ing. M. Hřebejk (tel. 296 335 947, email: hrebejk@nlk.cz).

Podklady zašlete jako přílohu e-mailu (raději v komprimovaném formátu ZIP) na adresu hrebejk@nlk.cz.

Soubory se šablonou a pokyny pro vyplnění jsou k dispozici na https://www.rvvi.cz/novinky/sber-udaju-o-smluvnim-vyzkumu-smv16.