Štítek: OPŽP

Přehled obsahu na téma "OPŽP":

Informace pro příjemce ze 121. a 135. výzvy OPŽP

Štítky: OPŽP
9. 10. 2020

  Ministerstvo zdravotnictví vydává ke dni 22. 9. 2020 metodický pokyn s názvem „Metodický pokyn pro projekty PO a OSS MZ spolufinancované z ESIF v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 (výzva č. 121 […]