Štítek: CDZ

Přehled obsahu na téma "CDZ":

Informace pro příjemce dotace – 10.8.2020 byla upravena Metodika programu podpory Center duševního zdraví III

Štítky: CDZ
10. 8. 2020

Ministerstvo zdravotnictví na základě zkušeností s realizací pilotních provozů CDZ I a CDZ II upravilo Metodiku programu podpory Center duševního zdraví III (nyní verze 3.0). K úpravám došlo kvůli zpřehlednění rovněž v příloze […]


Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III

Štítky: CDZ
14. 2. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 14. února 2020 Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, […]