S dotazy ke covid-19 se, prosím, obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. do 25. října 2020.

Štítek: Aktualita

Přehled obsahu na téma "Aktualita":

Stanovisko Etické komise Ministerstva zdravotnictví České republiky k situaci pandemie koronaviru

Štítky: Aktualita
28. 4. 2020

V situaci pandemie, jejímž důsledkem může být nedostatek technologických prostředků i personálu, je nutné v první řadě rozumět mravnímu pozadí řešení takových krizí.


Náhrada újmy za povinné očkování

Štítky: Aktualita
21. 4. 2020

Postup při odškodňování újmy najdete níže v přílohách, k této problematice se vztahují následující právní předpisy, které jsou k dispozici na: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu  zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným […]


Ministerstvo zdravotnictví se připojuje ke Světovému dni porozumění autismu, opět svou budovu rozsvítilo modře

Štítky: Aktualita
2. 4. 2020

Modrá je totiž barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem největší potíže. 


Upozornění Ministerstva zdravotnictví k vystavování a vedení dočasné pracovní neschopnosti

Štítky: Aktualita
6. 1. 2020

Při vystavení eNeschopenky nelze postupovat tak, že by jeden lékař odeslal pacienta k jinému lékaři jen za účelem vystavení eNeschopenky. Takový postup není v souladu se zákonem.


Novoroční poděkování ministra Adama Vojtěcha českým zdravotníkům

Štítky: Aktualita
1. 1. 2020

Právě vy, zdravotnice a zdravotníci jste těmi, kdo tvoří naše české zdravotnictví.


Světová zdravotnická organizace vyjádřila dopisem nejhlubší soucit a hlubokou soustrast občanům České republiky

Štítky: Aktualita
11. 12. 2019

V Kodani, dne 10. prosince 2019   Vážený pane ministře Vojtěchu, jsem hluboce zarmoucena zprávou o ztrátě na životech ve Fakultní nemocnici Ostrava na traumatologické klinice. Moje myšlenky a myšlenky zaměstnanců […]


Pokyn Ministerstva zdravotnictví ve věci kybernetické hrozby

Štítky: Aktualita
11. 12. 2019

​​​​​​​Na základě rozsáhlého kybernetického útoku, který byl ve středu 11. prosince 2019 veden proti nemocnici v Benešově, vydává Ministerstvo zdravotnictví pokyn, který je adresován všem organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví.


Ministerstvo zdravotnictví připravilo nové doklady o vzdělání

Štítky: Aktualita
5. 11. 2019

Nové certifikáty, diplomy a licence budou dokladem o ukončení vzdělání v základním kmeni a získání specializované nebo zvláštní specializované způsobilosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.


Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k odměnám nabízeným a poskytovaným plazmaferetickými centry

Štítky: Aktualita
24. 10. 2019

Ministerstvo zdravotnictví eviduje nárůst reklamních aktivit spojených s darováním lidské krevní plazmy, a proto s ohledem na výkladové nejasnosti sděluje následující.  Pojem bezplatné dárcovství krve a jejích složek, který je používán v zákoně […]


Informace pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří mají zájem o zapojení do Evropských referenčních sítí pro vzácná onemocnění

Štítky: Aktualita
9. 10. 2019

Dne 30. 9. 2019 byla uveřejněna druhá výzva pro poskytovatele zdravotních služeb k podání žádostí o zapojení do jednotlivých Evropských referenčních sítí pro vzácná onemocnění. V přílohách naleznete všechny potřebné informace a šablony […]