Světový den STOP Dekubitům ve Fakultní nemocnici Olomouc – 10. 11. 2023

Vytvořeno: 23. 11. 2023 Poslední aktualizace: 23. 11. 2023

Dne 10.11.2023 se na II. interní klinice – gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc pořádala akce k příležitosti Světovému dni STOP dekubitům.

Světový den „STOP dekubitům“ pořádá Evropský poradní panel pro otázky proleženin, který vznikl v roce 1996 v Londýně a spojuje zdravotníky a vědce s cílem vést a podporovat všechny evropské země v úsilí o prevenci a léčbu dekubitů, především podporou výzkumu, osvětou veřejnosti a ovlivněním politiky související s dekubity. Aktivity v České republice zaštiťuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Více informací o proběhlé akci a fotogalerii z akce naleznete na stránkách FN Olomouc:
Prevence a léčba dekubitů přivedla do FN Olomouc stovky návštěvníků | Fakultní nemocnice Olomouc