S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Světové zdravotnické shromáždění v roce 2021

Vytvořeno: 2. 2. 2022 Poslední aktualizace: 3. 3. 2022

Delegace Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zahraničních věcí se ve dnech 24. května – 1. června 2021 zúčastnila 73. zasedání Světového zdravotnického shromáždění (73. WHA) ve virtuálním formátu. On-line jednání se uskutečnila v plénu a ve dvou výborech.

Delegace ČR se jako většina delegací účastnících se virtuálního 73. WHA zaměřila na zhodnocení boje s pandemií covid-19. Vyzdvihla nutnost sounáležitosti, sdílení informací i zkušeností, stejně jako nezbytnost evaluace reakce mezinárodního společenství na pandemii covid-19. Ocenila expertízu WHO jakožto technické organizace OSN. Podpořila také přijaté rezoluce a rozhodnutí 73. WHA.

Ve dnech 29. listopadu až 1. prosince 2021 proběhlo za účasti delegace ČR Zvláštní zasedání Světového zdravotnického shromáždění (WHASS), které mělo jediný bod programu – zvážit přínosy přípravy úmluvy, dohody nebo jiného mezinárodního nástroje WHO k připravenosti a reakci na pandemii a zahájit související mezivládní proces. Po dlouhé diskuzi bylo schváleno rozhodnutí, kterým se zahajuje proces přípravy a vyjednání mezinárodního nástroje podle Ústavy WHO, který má být zaměřen na posílení prevence pandemií a připravenosti a reakce na ně a postavený na celo-vládním a celospolečenském přístupu a spravedlnosti.