S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 3. listopadu 2020.

Světové prvenství České republiky v certifikaci WHO/HPH

Vytvořeno: 7. 10. 2014 Poslední aktualizace: 30. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR považuje za prioritní oblast českého zdravotnictví kontinuální zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Proto se Česká republika účastní mezinárodního projektu pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) – HPH Recognition project, který vede nemocnice k tomu, aby kladly větší důraz na podporu zdraví a prevenci nemocí než pouze na diagnostické a terapeutické služby. Podpora zdraví vrací do popředí slovo pacient.

V rámci tohoto projektu dosáhla ČR čestného světového prvenství tím, že 3 HPH nemocnice v prosinci 2013 ukončily práci na projektu a získaly HPH certifikát.

Jednalo se o Nemocnici Valašské Meziříčí a Nemocnici Pelhřimov, kterým gratulujeme k údělení zlatého certifikátu a o Nemocnici Jihlava, která získala stříbrný certifikát.

 

Všem zástupcům HPH nemocnic děkujeme za spolupráci a těšíme se na závěrečné zhodnocení projektu ve zbývajících 5 nemocnicích, které se bude konat v červnu 2014.

Více informocí o programu WHO/Nemocnice podporující zdraví a zdravotní služby najdete zde.