Světová zdravotnická organizace vyjádřila dopisem nejhlubší soucit a hlubokou soustrast občanům České republiky

Vytvořeno: 11. 12. 2019 Poslední aktualizace: 12. 7. 2020

V Kodani, dne 10. prosince 2019
 

Vážený pane ministře Vojtěchu,

jsem hluboce zarmoucena zprávou o ztrátě na životech ve Fakultní nemocnici Ostrava na traumatologické klinice. Moje myšlenky a myšlenky zaměstnanců Regionální úřadovny Světové zdravotnické organizace pro Evropu jsou s Vámi. Já osobně bych chtěla vyjádřit hlubokou soustrast Vám, a prostřednictvím Vás, pane ministře, i vládě a lidem České republiky, a to zejména rodinám postiženým touto nešťastnou a tragickou událostí. Soucítíme s rodinami obětí a přejeme rychlé uzdravení všem zraněným.

Události jako je tato se týkají všech lidí, nejen těch, kteří jsou jí přímo dotčeni. Takovéto události také ale zvyšují povědomí o přetrvávajících hrozbách pro zdraví a životní pohodu, kterým musíme všichni čelit. Ve chvílích, jako je tato, vystupuje do popředí zásadní role mezisektorové koordinace a spolupráce při řešení mimořádných událostí, jako tomu bylo v případě reakce Vlády České republiky na tuto nešťastnou událost.

Chtěla bych Vás dále ujistit o naší připravenosti a ochotě spolupracovat prostřednictvím Národní kanceláře v České republice a případně i nabídnout naše regionální kapacity pro podporu dalších akcí dle Vaší potřeby.

Se srdečným pozdravem

Piroska Östlin
zastupující ředitelka Regionální úřadovny WHO pro Evropu

 

Přílohy

Štítky: Aktualita