S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

STATUT Ceny ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj

Vytvořeno: 31. 10. 2016 Poslední aktualizace: 31. 10. 2016

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje Statut Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj, který byl schválen příkazem ministra zdravotnictví č. 34/2018 ze dne 22. listopadu 2018.

Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj (dále jen „Cena ministra“) se uděluje jako věcné nebo finanční ocenění fyzických osob za mimořádné výsledky výzkumu, vývoje a inovací podle § 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.

Cenu ministra je možné udělit za mimořádný výsledek dosažený na základě účelové podpory poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací. O udělení ocenění rozhodne ministr zdravotnictví na návrh Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.

Celé znění Statutu Ceny ministra je uvedeno v příloze.

Přílohy