Stanovisko MZ – výklad ustanovení § 45 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno: 2. 7. 2019 Poslední aktualizace: 21. 8. 2020

Přílohy