S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Stanovisko MZ – posudek a lékařský posudek dle § 91 odst. 4 a 6 zákona o sociálních službách

Vytvořeno: 20. 3. 2019 Poslední aktualizace: 25. 1. 2021

Stanovisko MZ ČR k dotazu, zda posudek/lékařský posudek o zdravotním stavu vydávaný registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství podle ustanovení § 91 odst. 4 a 6 zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů je vydáván v souladu s ustanovením § 41 a následných zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy