Stanovisko k úhradám vysoce inovativních léčivých přípravků

Vytvořeno: 2. 4. 2012 Poslední aktualizace: 2. 4. 2012

Odbor farmacie, s ohledem na nejasnosti interpretace ustanovení § 44 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „prováděcí vyhláška“), tímto podává výklad postupu stanovení úhrady vysoce inovativním přípravkům (dále jen „VILP“) ve správních řízeních zahájených po účinnosti prováděcí vyhlášky.

Přílohy