Stanovisko k podobnému přípravku a zkrácenému řízení

Vytvořeno: 3. 5. 2012 Poslední aktualizace: 3. 5. 2012

Odbor farmacie, s ohledem na nejasnosti interpretace ustanovení § 39b odst. 4 a 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), tímto podává výklad postupu při posuzování podobného přípravku a s tím souvisejícího zkráceného řízení podle ustanovení § 39g odst. 9 téhož zákona.

Přílohy