S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Stanoviska MZ dle Příkazu ministra č. 11/2022 u projektů, které budou realizovány v rámci Národního plánu obnovy

Vytvořeno: 5. 5. 2022 Poslední aktualizace: 5. 5. 2022

Vzhledem k množícím se dotazům na povinnosti předkládat žádosti o stanoviska u projektů, které budou realizovány v Národním plánu obnovy v rámci jednotlivých výzev, upřesňujeme informace uvedené v Příkazu ministra č. 11/2022 Postup pro předkládání, realizaci a administraci projektů přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví financovaných ze zdrojů Evropské unie a prostředků finančních mechanismů následujícím způsobem:

  • Projekty předkládané v rámci komponent 6.1 a 6.2 pilíře Zdraví – není třeba žádat o stanoviska k předkládaným projektům, neboť výzvy bude vypisovat MZ ČR a tudíž se jedná o situaci dle čl. 1 odst. 3 příkazu ministra.
  • Projekty, které budou financovány v rámci rozpočtu MZ ČR, tzn. ty, které budou realizovány na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydávaného MZ ČR, neboť zvláštní zákon či příslušná ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, neumožňují poskytnutí dotace napřímo od vlastníka komponenty – je nutné žádat o stanovisko k předložení žádosti, jedná se o 3. typ (např. komponenty pilíře 1 Digitální transformace);
  • Projekty, které nebudou financovány v rámci rozpočtu MZ ČR, protože mohou být financovány napřímo vlastníkem komponenty, neboť to umožňuje zvláštní zákon či příslušná ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – není třeba žádat o stanovisko k předložení žádosti, ale v případě projektů s plánovanými výdaji nad 200 mil. Kč je třeba už při přípravě projektového záměru tento projektový záměr předjednat s věcně příslušným útvarem MZ ČR, jedná se o 1. typ (např. komponenta 5.1 pilíře Výzkum, vývoj a inovace).