S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Spuštění Portálu dobré praxe v podpoře zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí

Vytvořeno: 3. 5. 2018 Poslední aktualizace: 3. 5. 2018

Generální ředitelství EU pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE) spustilo Portál dobré praxe v oblasti podpory zdraví, prevence chorob a zvládání nepřenosných nemocí.

Portál zpřístupňuje na jednom místě všechny osvědčené postupy z členských států EU, které byly shromážděny v rámci akcí podpořených z 3. akčního programu EU v oblasti zdraví. Jedná se zejména o společné akce týkající se výživy, pohybových aktivit a chronických onemocnění, projekty zaměřené na nerovnosti v oblasti zdraví a integrované péče a v neposlední řadě webovou platformu Kompas EU pro akce týkající se duševního zdraví a pohody.

Portál dobré praxe dále nabízí všem zainteresovaným stranám možnost vkládat své vlastní osvědčené postupy, které budou následně posouzeny externími hodnotiteli podle kritérií Řídící skupiny pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí (SGPP). Postupy vyhodnocené jako příklady nejlepší praxe budou zveřejněny na Portálu dobré praxe a předloženy Řídící skupině SGPP, aby tak mohly být v případě zájmu přeneseny i do jiných států.

Portál dobré praxe naleznete na webových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/index.cfm.