Spuštění nového webového portálu k dekubitům (proleženinám) „dekubity.eu“

Vytvořeno: 2. 2. 2015 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Dnem 1. 2. 2015 byl spuštěn webový portál dekubity.eu Jedná se o realizaci výstupu z kulatých stolů k problematice dekubitů, které organizovala Hlavní sestra České Republiky  v rámci mezinárodní akce STOP dekubitům na výzvu Evropského poradního panelu pro prevenci dekubitů (EPUAP). Portál poskytuje informace pro laickou veřejnost a zdravotnické pracovníky, kteří zde naleznou základní evropská doporučení k prevenci, ošetřování a léčbě dekubitů a další informace k mezinárodním aktivitám, vzdělávání a akcím k této problematice.

Webový portál je otevřený všem námětům, podnětům  a informacím, které je možné zasílat na email: dekubity@nconzo.cz

Garantem portálu je Česká společnost pro léčbu rány (ČSLR) a Česká asociace sester (ČAS). Portál je podporován Ministerstvem zdravotnictví České republiky a je spravován a provozován Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO).