Společná akce na podporu sítě eHealth

Vytvořeno: 3. 5. 2019 Poslední aktualizace: 3. 5. 2019

Projekt „Joint Action supporting the eHealth Network (eHAction)“ je společnou akcí členských států EU realizovanou v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020.

Projekt poskytuje podporu mezinárodní síti eHealth, která funguje jako síť zástupců na vysoké úrovni národních zdravotnických orgánů v EU a jako nejvyšší orgán na úrovni EU v oblasti elektronického zdravotnictví.

V rámci projektu eHAction bylo vytvořeno 8 pracovních skupin (Coordination, Dissemination, Evaluation, Empowering people, Innovative use of health data, Enhancing continuity of care, Overcoming implementation challenges, Integration in national policies and sustainability), jejichž cílem je vytvoření návrhů metodik, které budou předloženy síti eHealth jako doporučující podklady pro implementaci elektronického zdravotnictví v jednotlivých státech.

Česká republika se této akce účastní prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví.

Celkový grant na tuto společnou akci činí 2,7 milionů euro. Akce byla zahájena v minulém roce a bude probíhat do roku 2021. Je do ní zapojeno 22 partnerů ze států EU, Norska a Srbska.

Více informací o této společné akci naleznete na jejích webových stránkách http://ehaction.eu/.