Společná akce EU-JAMRAI

Vytvořeno: 3. 5. 2018 Poslední aktualizace: 3. 5. 2018

V Evropské unii umírá každoročně přibližně 25 000 pacientů na následky infekcí způsobených bakteriemi rezistentními vůči léčivům. Rezistence (odolnost) bakterií vůči antimikrobiálním látkám představuje narůstající zdravotní problém, který nezná geografické hranice a vyžaduje proto společné úsilí členských států Evropské unie. EU-JAMRAI je společnou akcí (projektem) států EU zaměřující se na hledání synergií mezi členskými státy za účelem zefektivnění boje proti antimikrobiální rezistenci (AMR) a infekcím spojeným se zdravotní péčí (HAI). Účastní se jí 44 partnerů z 28 zemí Evropy a více než 30 dalších zainteresovaných stran s cílem definovat společné evropské politiky, které by respektovaly východiska přístupu „One Health“. Jedná se o holistický, multidisciplinární přístup beroucí ohled na vzájemnou přenosnost nemocí mezi lidmi a zvířaty a rozeznávající propojenost lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí.

Více informací o společné akci naleznete na jejích webových stránkách https://eu-jamrai.eu/.