S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Společná akce EU-JAMRAI

Vytvořeno: 3. 5. 2018 Poslední aktualizace: 3. 5. 2018

V Evropské unii umírá každoročně přibližně 25 000 pacientů na následky infekcí způsobených bakteriemi rezistentními vůči léčivům. Rezistence (odolnost) bakterií vůči antimikrobiálním látkám představuje narůstající zdravotní problém, který nezná geografické hranice a vyžaduje proto společné úsilí členských států Evropské unie. EU-JAMRAI je společnou akcí (projektem) států EU zaměřující se na hledání synergií mezi členskými státy za účelem zefektivnění boje proti antimikrobiální rezistenci (AMR) a infekcím spojeným se zdravotní péčí (HAI). Účastní se jí 44 partnerů z 28 zemí Evropy a více než 30 dalších zainteresovaných stran s cílem definovat společné evropské politiky, které by respektovaly východiska přístupu „One Health“. Jedná se o holistický, multidisciplinární přístup beroucí ohled na vzájemnou přenosnost nemocí mezi lidmi a zvířaty a rozeznávající propojenost lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí.

Více informací o společné akci naleznete na jejích webových stránkách https://eu-jamrai.eu/.