S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Specializovaná péče

Vytvořeno: 14. 1. 2016 Poslední aktualizace: 14. 1. 2016

S cílem zvýšit krizovou připravenosti resortu zdravotnictví na mimořádné události a krizové situace s hromadným příjmem postižených osob s různým typem poškození na zdraví jsou zřízena Ministerstvem zdravotnictví u jím přímo řízených organizací centra specializované zdravotní péče jako například popáleninová centra nebo  traumacentra. Pro zajištění zdravotní péče osobám postiženým na zdraví účinky nebezpečných látek jsou zřízeny Toxikologické informační středisko a střediska specializované zdravotní péče o ozářené při radiačních nehodách.  Pro zajištění poskytování speciální zdravotní péče bylo při Nemocnici Na Bulovce zřízeno Centrum vysoce virulentních nákaz a pro zajištění dostupnosti transfuzních přípravků a krevních derivátů byla ve spolupráci s Ministerstvem obrany zřízena krizová transfuzní centra.