Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie – zvýšení limitu pro maximální mzdové/platové příspěvky

Vytvořeno: 14. 12. 2020 Poslední aktualizace: 14. 12. 2020

S platností od 1. 1. 2021 byl zvýšen limit pro maximální mzdové/platové příspěvky pro zaměstnavatele účastníků projektu Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie. Od roku 2021 bude maximální mzdový příspěvek ve výši 271,50 Kč/hod. 

Tato změna se týká účastníků, kteří vstoupili do projektu na jeho počátku (červen 2018) i účastníků, kteří byli do projektu zapojeni v roce 2020.  

Aktualizované metodické pokyny jsou k dispozici ke stažení v příloze.

Projekt Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219 je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Přílohy