S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Soustava cílů a opatření Národní strategie elektronického zdravotnictví s popisy cílů

Vytvořeno: 7. 4. 2016 Poslední aktualizace: 7. 4. 2016

V tomto dokumentu jsou strategické, specifické cíle a opatření podrobně rozpracovány a popsány za účelem vytvoření podkladu pro zpracování studií proveditelnosti, definování a nastavení identifikátorů a metrik, posouzení uživatelských scénářů. Dokument se stal podkladem pro vypracování architektury elektronického zdravotnictví a mapování implementačních projektů na jednotlivé cíle a opatření na základě rozpracované architektury. Na vzniku dokumentu se podíleli členové Týmu pro tvorbu strategie a další přizvaní odborníci v roli autorů, editorů a oponentů.

Přílohy