S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Současné předsednické trio v Radě EU

Vytvořeno: 11. 10. 2017 Poslední aktualizace: 11. 10. 2017

 

 V červnu 2017 byl představen 18 měsíční pracovní program nastupujícího trojpředsednictví v Radě EU, který společně připravily Estonsko, Bulharsko a Rakousko. V oblasti veřejného zdraví se tato trojice hodlá obecně zaměřit na podporu opatření vedoucích ke zlepšení zdravotního stavu občanů EU. Diskuze se zaměří mj. na řešení obezity a zdravého životního stylu, eHealth a přístup občanů k datům, škodlivé užívání alkoholu, problematiku antimikrobiální rezistence, HIV/AIDS/TBC a léčiv. Pozornost bude věnována také Evropskému pilíři sociálních práv a nadále bude pokračovat práce na návrzích týkajících se zdraví a bezpečnosti při práci.