S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Snižování administrativní zátěže sester

Vytvořeno: 18. 3. 2019 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

V pátek dne 15. 3. 2019 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA v NCO NZO Brno uskutečnilo jednání se zástupci NCO NZO a ČAS k podnětům ke snižování administrativní zátěže sester.

Přítomní se shodli na nutnosti podporovat a rozvíjet vedení zdravotnické dokumentace v elektronické formě, sdílení příkladů dobré praxe, na zamezení duplicitních záznamů a přípravě společného doporučení pro poskytovatele zdravotních služeb.