S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 3. listopadu 2020.

Snižování administrativní zátěže sester

Vytvořeno: 18. 3. 2019 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

V pátek dne 15. 3. 2019 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA v NCO NZO Brno uskutečnilo jednání se zástupci NCO NZO a ČAS k podnětům ke snižování administrativní zátěže sester.

Přítomní se shodli na nutnosti podporovat a rozvíjet vedení zdravotnické dokumentace v elektronické formě, sdílení příkladů dobré praxe, na zamezení duplicitních záznamů a přípravě společného doporučení pro poskytovatele zdravotních služeb.