S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU

Vytvořeno: 8. 8. 2016 Poslední aktualizace: 8. 8. 2016

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (dále jen „směrnice“) ukládá povinnost výrobcům a dovozcům elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření předložit před jejich uvedením na trh specifikované informace (článek 20 odst. 2 a článek 22 odst. 1 směrnice 2014/40/EU). Informace se předkládají kompetentním orgánům členských států, ve kterých budou výrobky uváděny na trh. V přílohách jsou uvedeny podrobné technické informace.

Přílohy