S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni

Vytvořeno: 18. 8. 2009 Poslední aktualizace: 18. 8. 2009

Garant: Odbor zdravotních služeb

V roce 2008 se realizoval projekt Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni, který předložila společnost Software Production s.r.o. a hlavním řešitelem byl MUDr. Miloš Suchý. 

Výstupem z tohoto projektu je Metodika  prevalenčního sledování rizika a výskytu dekubitů, která je  uveřejněna ve Věstníku MZ ČR č. 6/2009 a na portálu kvality a bezpečí MZ v sekci Měření kvality zdravotních služeb – metodické dokumenty ke stažení.

Dílčí výstupy z projektu najdete v příloze níže.

 

Přílohy