Skiagrafie – dospělí

Vytvořeno: 1. 4. 2019 Poslední aktualizace: 17. 2. 2022

Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 3/2019.

Těmito Národními radiologickými standardy se pro skiagrafická vyšetření dospělých nahrazují “Národní radiologické standardy – radiodiagnostika – diagnostická část (bez diagnostických postupů nukleární medicíny)“, které byly vydány ve Věstníku MZ č. 9/2011 (na stranách 367 až 406) a “Národní radiologické standardy – skiagrafie, obecná část“, které byly vydány ve Věstníku MZ č. 10/2016 (na stranách 34 až 60).

Těmito Národními radiologickými standardy se nahrazují také “Národní radiologické standardy – skiagrafie, dospělí“, které byly vydány ve Věstníku MZ č. 11/2018 (na stranách 500 až 595), které byly věcně správné a po věcné stránce se neliší od NRS vydaných tímto věstníkem, nicméně obsahovaly nedostatky ve formátování a číslování stran, které vedly k jejich zrušení a nahrazení tímto vydáním. Výše specifikované lhůty pro uvedení místních radiologických standardů do souladu s Národními radiologickými standardy se počítají od vydání tohoto znění, tj. od března 2019 (lhůty uvedené ve Věstníku č. 11/2018 pro uvedení MRS do souladu s NRS vydanými ve Věstníku č. 11/2018 neplatí).