S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Seznam vyhlášených výběrových řízení na RMN 2022

Vytvořeno: 16. 5. 2022 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

V souladu s § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, mají poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo,  povinnost vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo a dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 186/2009 informovat o této skutečnosti Ministerstvo zdravotnictví nejpozději do 3 dnů od vyhlášení výběrového řízení.

Seznam vyhlášených výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat, a to na základě nově příchozích oznámení o vyhlášení výběrových řízení, zaslaných poskytovatelem zdravotních služeb.

 

Přiložené soubory obsahují následující informace:

  • počet přiznaných rezidenčních míst
  • termín vyhlášení výběrového řízení – začátek
  • termín pro podání přihlášek – konec
  • odkaz na webové stránky

 

Po úspěšném uskutečnění výběrového řízení, vyplní poskytovatel zdravotních služeb formulář o rezidentovi.

 

Dle ustanovení § 60b odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.  zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, neprojeví-li žádný účastník specializačního vzdělávání zájem o schválené rezidenční místo ve výběrovém řízení v I. kole, oznámí poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem tuto skutečnost ministerstvu a výběrové řízení zopakuje.

Přílohy