S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Seznam vyhlášených výběrových řízení na RMN 2020

Vytvořeno: 5. 5. 2020 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

V souladu s § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, mají poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, povinnost vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo. Dále dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 186/2009 nejpozději do 3 dnů od vyhlášení výběrového řízení informovat o této skutečnosti Ministerstvo zdravotnictví.

Seznam vyhlášených výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat, a to na základě nově příchozích oznámení o vyhlášení výběrových řízení, zaslaných poskytovatelem zdravotních služeb. 

Přiložené soubory obsahují následující informace:

  • počet přiznaných rezidenčních míst
  • termín vyhlášení výběrového řízení – začátek
  • termín pro podání přihlášek – konec
  • odkaz na webové stránky

Po uskutečnění výběrového řízení a vybrání rezidenta je poskytovatel zdravotních služeb povinen zaslat řádně vyplněný formulář, viz. níže, obsahující informace o vybraném rezidentovi na IPVZ paní Votrubové: votrubova@ipvz.cz, a to buď emailem, datovou schránkou nebo písemně prostřednictvím pošty.

V případě neúspěchu v I. kole výběrového řízení na rezidenční místo oznámí poskytovatel zdravotních služeb ministerstvu řádný termín konání II. kola výběrového řízení.

 

Přílohy