Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místo pro rok 2019

Vytvořeno: 22. 7. 2019 Poslední aktualizace: 22. 7. 2019

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 21b) odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo a dále dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 186/2009 Sb. nejpozději do 3 dnů od vyhlášení o této skutečnosti informovat Ministerstvo zdravotnictví.

Jednotlivá akreditovaná zařízení, která vyhlásila výběrová řízení,  mají v tabulce doplněny následující informace:

  • počet přiznaných rezidenčních míst
  • kraj
  • termín pro podání přihlášek – začátek
  • termín pro podání přihlášek – konec
  • odkaz na webové stránky

 Po uskutečnění výběrového řízení a vybrání rezidenta zasílají poskytovatelé zdravotních služeb na Ministerstvo zdravotnictví jen informaci o vybraném rezidentovi (poštou nebo datovou schránkou). Tato informace se podává prostřednictvím formuláře, který bude zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Ostatní dokumenty o průběhu výběrového řízení si poskytovaté zdravotních služeb ponechávají.

Přílohy