S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2018 – nelékařské zdravotnické obory

Vytvořeno: 12. 7. 2018 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb. vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo. Dále dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 186/2009 nejpozději do 3 dnů od vyhlášení o této skutečnosti informovat Ministerstvo zdravotnictví.

Seznam o vyhlášení výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení jednotlivých výběrových řízení. Poslední aktualizace proběhne po obdržení všech písemných oznámení, a to ve stanoveném termínu. Jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb, kteří oznámili výběrové řízení Ministerstvu zdravotnictví, mají v tabulce doplněny následující informace:

* počet přiznaných rezidenčních míst

* termín vyhlášení výběrového řízení – začátek

* termín pro podání přihlášek – konec

* odkaz na webové stránky

V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrží oznámení o vyhlášení výběrového řízení od úspěšných žadatelů ve stanoveném termínu, dojde k porušení zákonné povinnosti.

Po uskutečnění výběrového řízení a vybrání rezidenta zašlete řádně vyplněný formulář, viz. níže, obsahující informace o vybraném rezidentovi na IPVZ paní Votrubové, votrubova@ipvz.cz, a to v podobě elektronické emailem, datovou schránkou nebo písemně prostřednictvím pošty.

 

Přílohy