S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Seznam úspěšných žadatelů – náhradníků ve vybraných oborech

Vytvořeno: 17. 10. 2019 Poslední aktualizace: 17. 10. 2019

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje oznámit, ze v červnu 2019 rozhodlo o přidělení dotace vybraným uchazečům na rezidenční místa pro rok 2019 na celou dobu specializačního vzdělávání v oborech Dětská a dorostová psychiatrie, Dětská chirurgie, Chirurgie, Pediatrie, Pneumologe a ftizeologie, Psychiatrie, Vnitřní lékařství a Všeobecné praktické lékařství. Vybraní uchazeči byli zveřejněni na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví dne 25. 6. 2019. Současně s tím byli určeni další uchazeči o rezidenční místo jako náhradníci, kterým bude poskytnuta možnost dodatečně vybrat rezidenta v případě, že některé rezidenční místo nebude obsazeno.

V současné době má Ministerstvo zdravotnictví informaci o následujících neobsazených rezidenčních místech:
1 místo v oboru Dětská a dorostová psychiatrie (náhradníci nejsou k dispozici),11 míst v oboru Chirurgie, 9 míst v oboru Pediatrie (náhradníci nejsou k dispozici), 3 místa v oboru Pneumologie a ftizeologie, 8 míst v oboru Psychiatrie (k dispozici jsou dva náhradníci), 11 míst v oboru Vnitřní lékařství a 16 míst v oboru Všeobecné praktické lékařství. Vzhledem ke skutečnosti, že níže uvedení poskytovatelé zdravotních služeb byli mezi vybranými náhradníky, nabízíme těmto poskytovatelům zdravotních služeb možnost vypsat obratem výběrové řízení na rezidenta. Pro výběrové řízení neplatí termíny uvedené v Metodice pro RM 2019 – lékaři, program č. 2, které se týkají ukončení 1. a 2. kola a zaslání vzdělávacích a finančních plánů.

Tímto úspěšné žadatele – náhradníky zveřejňujeme.

Přílohy