Seznam regulovaných zdravotnických povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.

Vytvořeno: 12. 9. 2014 Poslední aktualizace: 22. 7. 2020

Seznam regulovaných zdravotnických povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Adiktolog

§ 21a

Asistent behaviorálního analytika

§ 29

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

§ 13

Asistent zubního technika

§ 33

Autoptický laborant

§ 41

Behaviorální analytik

§ 21c

Behaviorální technik

§ 29a

Biomedicínský inženýr

§ 27

Biomedicínský technik

§ 20

Dentální hygienistka

§ 17

Dětská sestra

§ 5a

Ergoterapeut

§ 7

Farmaceutický asistent

§ 19

Fyzioterapeut

§ 24

Laboratorní asistent

§ 30

Logoped ve zdravotnictví

§ 23

Masér ve zdravotnictví a Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví

§ 37

Nutriční asistent

§ 32

Nutriční terapeut

§ 15

Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

§ 26

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

§ 28

Optometrista

§ 11

Ortoptista

§ 12

Ortoticko-protetický technik

§ 31

Ortotik-protetik

§ 14

Ošetřovatel

§ 36

Porodní asistentka

§ 6

Praktická sestra

§ 21b

Psycholog ve zdravotnictví

§ 22

Radiologický asistent

§ 8

Radiologický fyzik

§ 25

Radiologický technik

§ 21

Řidič zdravotnické dopravní služby

§ 40

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

§ 35

Sanitář

§ 42

Všeobecná sestra

§ 5

Zdravotně-sociální pracovník

§ 10

Zdravotní laborant

§ 9

Zdravotnický záchranář

§ 18

Zrakový terapeut

§ 23a

Zubní instrumentářka

§ 39

Zubní technik

§ 16