S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2022

Vytvořeno: 20. 5. 2022 Poslední aktualizace: 23. 5. 2022

Ministerstvo zdravotnictví sestavilo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí v souladu s 6g odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) seznam vod, do něhož zahrnulo ve smyslu citovaného zákona povrchové vody, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a další povrchové vody ke koupání, kde lze očekávat, že se v nich bude koupat velký počet osob (první část seznamu) a dále ostatní přírodní koupaliště provozovaná na povrchových vodách místního významu, vyjma nádrží ke koupání a nádrží ke koupání s přírodním způsobem čištění vody (druhá část seznamu).

Na těchto vodách bude provozovatel, popř. osoba uvedená v § 6d zákona a v případě dalších povrchových vod ke koupání krajské hygienické stanice, provádět monitorování jakosti vod podle monitorovacího kalendáře, který vydá příslušná krajská hygienická stanice podle § 82a zákona.

Dále byla stanovena ve smyslu § 6g odst. 1 písm. c) délka koupací sezóny pro rok 2022, v jejímž průběhu bude monitorování probíhat, a to od 30. května do 1. září.

Návrh Seznamu přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2022 (dále jen Seznam) byl zveřejněn veřejnosti k připomínkám na úřední desce Ministerstva zdravotnictví a na úředních deskách krajských hygienických stanic a jejich územních pracovišť. Podle § 6g odst. 3 zákona byla veřejnost vyzvána, aby k návrhu seznamu uplatnila ve lhůtě 10 kalendářních dnů připomínky – lhůta pro podávání připomínek uplynula dnem 11. 2. 2022. V rámci tohoto připomínkového řízení nebyly veřejností uplatněny žádné zásadní připomínky.

Informace o jakosti vody ke koupání na lokalitách uvedených v Seznamu budou zveřejňovány a aktualizovány v průběhu letní rekreační sezony 2022 na webových stránkách krajských hygienických stanic a na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Přílohy